צור קשר

הוועד להוצאת כתבי
הרב עוזיאל זצ"ל

ת.ד 2637 ירושלים
91071

טל – 077-4248761
פקס 077-4248762

דוא"ל -haravuziel@012.net.il

בניין כלל, קומה E
רח' יפו 97
ירושלים.