שו"ת משפטי עוזיאל חלק ט

סימן מח – נאמנות אשה לגירושיה מבעלה