צוואת הרב

קטעים מצוואתו

ועתה בהפרדי מכם אחי ואחיותי…
להאסף אל אבותי ואל עמי נוחי עדן,
הנני מודה מקרב לבי לכל העם ולכל אישיו על הכבוד הגדול והרבה מאוד…
שכיבדתם אותי בימי חיי…
ועם זאת הנני מבקש סליחתכם ומחליתכם הגמורה…
אם חטאתי נגד הכלל והפרט…
דעו והאמינו שלא בכוונה עשיתי זאת…
שמעוני אחי ובני עמי, וישמע אליכם ה', זכות גדולה ונפלאה מאוד נגלתה בדורנו זה,
בהגלות נגלות יד ה' החזקה והנעלמה, על עמו בחירו ישראל…

כדי למלאות דברו מפי נביאי קדשו לשלומו של כל העולם כולו…
דעו זאת כל בית ישראל, היושבים בארץ חמדה, אשר הנחיל ה' לאבותינו ולנו
ושובו אל תורת קודשו, ללומדה וולמדה את בנינו אחרינו ממקורה הנאמן…

שמרו מכל משמר את שלום העם ושלום המדינה, והאמת והשלום אהבו…
הסירו כל גורמי הפירוד והמחלוקת ממחננו וממדינתנו, ונעמידו במקומם כל גורמי השלום והאחדות בתוכנו,
והיה מחננו טהור ומקודש…

והנני אחיכם הנפרד מכם לחיי עולם הבא, בברכת שלום וגאולת עולם –
בתקומת כסא מלכות בית דוד ובניין מקדש ה' בעיר הקודש בירושלים.

 

2 3 4 5

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 8 9 10

 

 

 

11

 

 

 

 

1