מאמרים :

המצב הקשה בירושלים הנצורה לקראת חג הפסח תש"ח

התפרסם בתאריך: מרץ 21st, 2018 על ידי harav

ב״ה ו' ניסן תשו״ב מחמדי נפשי מרגלית ודב שינפלד ובניהם היקרים ואהובים אביבי ואליעזר, יצ״ו בני היקרים ואהובים! זה כששה חדשים שלא נפגשתי אתכם וגעגועי אליכם הולכים וגוברים מיום ליום לאין נשוא. בשבוע שעבר ניתנה לי ההזדמנות לנסוע לתל-אביב באוירון דרך ים המלח, וכמעט הייתי נוסע, כדי לראות את כולכם, אבל ברגע האחרון בטלתי נסיעה […]

דרושי לשבת הגדול תרצ״ה – בדמיך חיי

התפרסם בתאריך: נובמבר 16th, 2016 על ידי harav

פרק מספר מדרשי עוזיאל בדרוש ומחקר דרושי לשבת הגדול תרצ״ה -בדמיך חיי-   והיה לכם למשמרת עד יום ארבעה עשר וגו׳ (שמות י״ב, ו׳). מפני מה הקדים לקיחתו של פסח לשחיטתו ארבעה ימים, היה רבי מתיא בן חרש אומר: ואעבור עליך ואראך והנה עתך עת דודים, הגיעה שבועתו שנשבע הקב״ה לאברהם שיגאל את בניו, ולא […]

מאמרים על ראש השנה

התפרסם בתאריך: ספטמבר 12th, 2016 על ידי harav

מאמרים, נאומים ודרשות מאת הגאון הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל על ראש השנה   מאת הספר שבת ומועד א' %d7%a8%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%94  

יום ירושלים

התפרסם בתאריך: מאי 31st, 2016 על ידי admin

פיקאר קונטרס

התפרסם בתאריך: אפריל 16th, 2015 על ידי admin

פיקאר קונטרס  "יהא חלקי בין המתקנים על יסודות הההרלב כעזי הא.ל. .וב"ני : זמנו הצעתו של הרב עזיאל לתקנת עגונות אריאל פיקאר הקדמה הרב עזיאל מתבלט בין חכמי המאה העשרים כמי שהִרבָּה בתיקון תקנות. מעטים הם הפוסקים בתקופה זו, העושים שימוש בכלי עבודה חשוב זה. מרביתם של חכמי ההלכה פוסקים בשאלות המגיעות לפתחם ומתמודדים עם […]

יום העצמאות

התפרסם בתאריך: מאי 10th, 2016 על ידי admin

הדני קונטרס

התפרסם בתאריך: אפריל 16th, 2015 על ידי admin

הדני קונטרס על משנתו החינוכית של הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל יעקב הדני נפש למו"ר אחי אברהם דנינו ע"ה, היקר באדם, שהחזיר נשמתו לבוראו ביום כ"ה תמוז תשנ"ד ונמצא מעין בתורת הגמול שבהגיוני עזיאל, א, פרק יג מצות תלמוד תורה כוללת, מעצם הגדרתה, את חובת האדם בחינוך ילדיו הביולוגיים, וכמו כן את חובת המורה […]

כרם קונטרס

התפרסם בתאריך: אפריל 16th, 2015 על ידי admin

כרם קונטרס הרב עזיאל כרב ראשי של סלוניהר קבי עזיאל ובני זמנו וקשריו עם הקהילה לאחר מכן יצחק כרם מטרת המאמר היא להאיר על תקופת כהונתו של הרב עזיאל כרב ראשי בסלוניקי שביוון בשנים 1920 – 1922 , ולעקוב אחר קשריו עם הקהילה היהודית המקומית לאחר מכן. כבר בפתח הדברים ניתן לומר, שלמרות כהונתו הקצרה, […]

הלינגר קונטרס

התפרסם בתאריך: אפריל 16th, 2015 על ידי admin

הלינגר קונטרס יהדות, ציונות, מודרנה ודמוקרטהירבה עזיאל ובני זמנו במשנתו של הרב בן ציון מאיר חי עזיאל משה הלינגר מבוא בתוך גלרית ההוגים הציוניים הדתיים, משקלם של הוגים ספרדיים מועט יחסית. ניתן אולי להסביר תופעה זו, לאור הסוגיות שעמדו ברקע צמיחת התנועה הציונית הדתית בסוף המאה התשע עשרה במזרח אירופה: מאבקים בין אורתודוקסיה לרפורמה, בין […]

לאו קונטרס

התפרסם בתאריך: אפריל 16th, 2015 על ידי admin

לאו קונטרס מוסר הנביאים בשיקולי פסיקתו של הרהרבב עז עיזאלי ו אבני ל זמנו בנימין לאו מבוא: חשיפת שיקולי הפסיקה לעין הציבור הניסיון לחדור לתוך עולמו הפנימי של רב ולאתר את השיקולים שמניעים אותו בפסיקת הלכה, משקף עמדת מוצא החלטית בשאלת המעורבות האישית של הפוסק. נושא זה – האם עמדה מוסרית-תרבותית מוקדמת עומדת בתשתית פסיקתו […]