סימן ג' ב. ס"ת שנמצא בו טעות ובמקום "ושרתו אותו" כתוב ושתו אותו

לאו"ח סימן קמ"ג 

 

שאלה ב

ס״ת שנמצא בו טעות בתיבת ״ושרתו אותו״ [במדבר ג.ח] שכתוב בו: ושתו אותו.

תשובה

יפה הורה מעכ״ת לגמור את הקריאה בספר תורה אחר, וזה ברור לדעתי.